تصمیم گیری
Decision Making

تصمیم گیری

من فکر می کنم یکی از نتایج عمده ی روانشناسی تصمیم گیری این است که نگرش ها و احساسات مردم در مورد سود و زیان واقعا نامتقارن است. این موضوع سبب می شود که احساس درد از دست دادن 10000 دلار نسبت به احساس لذت بدست آوردن همین مقدار پول بیشتر است.
Daniel Kahneman
دانیل کانمان

زمانی می رسد که هر سازمانی نیاز به تصمیم گیری های مهمی به عنوان بخشی از فرآیند مدیریتی خود دارد. در حالی که سازمان های کوچک تمام سطوح مدیران را درگیر می سازند، سازمان های بزرگ به طور عمده وابسته به یک تیم حرفه ای آموزش دیده برای تصمیم گیری های مختلف می باشند. با استفاده از روش 6 کلاه تفکر ادوارد دوبونو، ما به تصمیم گیرندگان در استفاده از انواع سبک ها و روش های تفکر و توسعه مهارت های خود به عنوان یک حلال مشکلات با طرز تفکر انتقادی کمک می نماییم.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

این دوره برای مدیران رده متوسط به بالای شرکت های چند ملیتی و یا شرکت های ایرانی با ساختار منسجم که فرایند های تصمیم گیری گروهی در آنها مطرح است طراحی شده است. با این حال، این دوره همچنین بر روی تمایلات شخصی در تصمیم گیری فردی متمرکز می شود.

مدت دوره:

1 روز

چرا تصمیم گیری:

هر سازمان به عنوان بخشی از فرایندهای مدیریتی خود باید در هر برهه ای از زمان تصمیم گیری هایی صورت دهد. تصمیمات برای حمایت از رشد سازمانی اتخاذ می شوند. کل تار و پود مدیریت، یا به بیان ساده تر عملیات هر روزه آن به درستی بر پایه تصمیم گیری های مدیریتی بنا می شود. تصمیمات اتخاذ شده توسط یک سازمان در جهت هموار کردن مسیر به سمت جلو صورت می گیرد. فرآیندهای تصمیم گیری فارغ از اینکه در حوزه فعالیت های استراتژیک تجاری باشد یا در حوزه مسائل مربوط به منابع انسانی، پیچیده بوده و افراد متخصص حوزه های مختلف را شامل می شود. در حالی که یک سازمان کوچک مجموعه ای از مدیران در تمامی سطوح را دارا می باشد، سازمان های پیچیده عمدتا به تیمی از افراد متخصص که برای گرفتن هر نوع تصمیمی تعلیم دیده اند وابسته اند. امروزه، تصمیم گیرندگان باید از انواع سبک ها و روش های فکری و فرایندهای خلاقانه بهره جویند. شرکت کنندگان در این دوره مهارت های خود را به عنوان یک متفکر انتقادی و یک فرد توانمند در گشایش مشكل ارتقا می دهند.