Leadership Development

توسعه مهارت های رهبری

از آن جا که مفاهیم مدرن رهبری در ایران کاملا نادیده گرفته می شوند، تصمیم ما آن است که از طریق منحصر به فردسازی سرویس های توسعه حرفه ای رهبری، به هدف خود برسیم. در این طراحی، واقعیت های بازار ایران و همچنین جدیدترین مفاهیم و دانش های رهبری در نظر گرفته شده اند.