مهارت های مصاحبه
Interview Skills

مهارت های مصاحبه

ما افراد را بخاطر مهارت هایشان استخدام و بخاطر رفتارشان اخراج می کنیم.
Financial Times
فایننشال تایمز

بازار کار امروز بسیار رقابتی است. چگونه متخصصان نیروی انسانی به عنوان نمایندگان سازمان می توانند مناسب ترین نامزد برای یک کار را انتخاب نمایند؟ به عبارت دیگر، مصاحبه کنندگان چه مهارت هایی را به منظور استخدام نامزدهای مناسب نیاز دارند؟ برنامه های آموزشی مصاحبه ما متناسب با نمایندگانی است که می خواهیم مهارت های مصاحبه ی آنها را افزایش داده و به آنها بیاموزیم که چگونه به انجام مصاحبه موفق برای انتخاب کارمند(ان) مناسب بپردازند.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

اگر جواب شما به بیشتر سوالات زیر “بله” است، می توان نتیجه گرفت که این دوره مناسب تیم استخدام شما است.

  • آیا شرکت شما به طور متوسط هزینه زیادی بابت آگهی استخدام پرداخت می کند؟
  • آیا تیم شما در پردازش اطلاعات این رزومه ها در راستای اهداف و صلاحیت های استخدامی خود با مشکلات مواجه می شود؟
  • آیا شرکت شما به طور متوسط زمان طولانی را برای استخدام یک کارمند جدید صرف می کند؟
  • آیا تعداد قابل توجهی از کسانی که استخدام می کنید تنها به فاصله چند ماه از بودن در شغل جدید خود شما را ناامید می کنند؟
  • آیا فکر می کنید هزینه تمام این مسائل برای شرکت شما مقداری قابل توجه است؟

مدت دوره:

2 روز مصاحبه – 1 روز دیسک

اهداف یادگیری:

توانمند سازی شرکت کنندگان به اخذ تصمیمات گزینشی استوار بر اساس هدف و اطلاعات جمع آوری در مصاحبه مربوط به شغل.

مهارت های کلیدی که شرکت کنندگان در این دوره در خود پرورش می دهند:

• آمادگی برای مصاحبه
• مدیریت زمان و ساختار
• ایجاد و حفظ رابطه
• طرح پرسش پیرامون معیارهای موفقیت
• گوش دادن و مشاهده فعال
• یادداشت برداری – ثبت
• تصمیم گیری – طبقه بندی و ارزیابی

اساس کار ما در این دوره چگونه است؟

ما به تیم استخدامی شما تکنیک هایی را آموزش می دهیم که این اطمینان ایجاد شود که آنها به درستی
1) گزارشات DISC نامزدها را تجزیه و تحلیل می کنند،
2) پرسش های مناسبی مطرح می کنند، و
3) اطلاعات بدست آمده در مصاحبه های آنها را ارزیابی می نمایند.

تیم استخدامی شما موارد زیر را می آموزند

• تکنیک هایی برای ارزیابی بهتر اعتبار جوابهایی که از نامزدها صرف نظر از ابزار قابل استفاده دریافت می کنند.
• رسیدن به استانداردهای تکنیک های جمع آوری اطلاعات، و جلوگیری از تاثیر قضاوت شخصی
• چگونگی نوشتن گزارشات بر اساس ارزیابی های علمی خود